Tidligere resultater / Cases

Herunder er et overblik over, hvilke virksomheder der deltog ved Speed Dating arrangementet i 2013 og nedenfor kan du læse udtalelser om både foreningers og virksomheders erfaringer.

  

Virksomheder der deltog i 2013:

  • Revisionsfirmaet Beierholm

  • Arbejdernes Landsbank

  • Konsulentfirmaet Social Respons

  • Teaterkompagniet danskdansk (laver samfundsrelevante forestillinger, der afspejler mangfoldigheden)

  • Rambøll Attractor (udbydere af kurser, uddannelser og konsulentydelser)

  • Bomi-parken og Peder lykke centret (Pleje og aktivitetscenter)

  • Konsulentvirksomheden KURAGO (læring, organisering og samarbejde)

  • HOFOR

  • IT-universitetet

  

Eksempler på samarbejdsmuligheder

Foreningerne bliver hjulpet med alt fra udarbejdelse af salgsmapper, strukturering og effektivisering af bestyrelsesmøder, udviklingsseminarer og workshops.

Men hvad hvis det din virksomhed kan tilbyde ikke så meget som minder om noget af det ovenstående? Så se her:

Hvis din virksomhed kan noget med kommunikation, design, grafik, digitale løsninger, strategi, teambuilding, innovation, ledelsesudvikling, forandring, rådgivning, salg, underholdning, oplevelse, journalistik, revision, justits, inspiration, organisering, evaluering, kurser, formidling, undervisning, budgettering.. eller praktisk talt hvad som helst du kan forestille dig en forening kan drage nytte af, så tilmeld dig arrangementet. Hvis du stadig er i tvivl om din virksomhed har noget at tilbyde en forening, så meld dig til alligevel. Vi kontakter dig og sørger for, at alle virksomheder der deltager har potentiale for match med en forening.

   

Udtalelser

Foreninger

Værestedet Drys Ind

"DRYS IND har haft en meget positiv oplevelse ved at være med til Speed Dating. Indadtil er vi blevet mere bevidste om, hvem vi er og hvordan vi fortæller om os selv. Arrangementet var en unik mulighed for at netværke og vi har fået nye kontakter i lokalområdet - både blandt virksomheder og foreninger. Vi indgik samarbejder med både enbank, etrevisionsselskabog enteatertrup. Det har givet nye oplevelser og har hjulpet os i det videre arbejde med værestedet"

- Margit Heen, Værestedet DRYS IND

"Vi fik etrevisionsfirmatil at udarbejde en form for "salgsmappe" som fundraiserne bruger. Bestyrelsen fik hjælp afRambøll Attractortil at strukturere deres møder og en masse værktøjer til at øge effektiviteten - det var en kæmpe succes!"

- Margit Heen, Værestedet DRYS IND

 

 Amager SK, håndboldklub

"Vi fik aftale med enkonsulentvirksomhed, som lavede et udviklingsseminar for os. Der deltog omkring 25 forældre, trænere, spillere og andre interesserede fra klubben. Der blev lavet processer omkring 4 emner, som rørte sig i klubben på daværende tidspunkt og vi brugte efterfølgende deltagernes idéer og udtalelser til at styrke klubben indenfor de 4 områder."

- Rune Hansen, Amager SK

  

Home Start, støtte til familier med små børn

"Vi er som frivillig social organisation rigtigt gode til det vi laver. Der er også en masse ting, som vi måske ikke er så gode til. Hvis vi kan have et samarbejde med en virksomhed som kan have deresspidskompetencer i evaluering eller projektplanlægningog få deres kompetencer ind i vores virksomhed - og vi kan måske få nogle af vores kompetencer ind i deres virksomhed. Så er det, at det spiller."

- Lone Engels, Home Start København

  

 Mødrehjælpen Amager

"Vi fik en aftale medkonsulentfirmaetKURAGO, som lavede en workshop for os i september samme år. Over 20 frivillige deltog og vi kom frem til tre fokusområder for vores arbejde, som vi har brugt som pejlemærker i vores arbejde siden da."

- Lisbeth Brandt, Mødrehjælpen Amager

  

Virksomheder

Arbejdernes Landsbank

"Mange foreninger er jo ildsjæle, der tænker på at de skal have en masse ting sat i gang. De brænder for det de gerne vil lave, men demangler måske den administrative deltil at finde ud af hvordan kan vi overhovedet køre en forening udover bare at brænde for det vi gerne vil have ud over stepperne? Vi kan se at rigtigt mange foreninger er nødt til at lukke igen fordi de glemmer baglandet. Det er dér vi hjælper til med de kompetencer, som vi har"

- Carsten Helmersen, Arbejdernes Landsbank

  

Konsulentvirksomheden KURAGO

"Vi kan godt forestille at deltage igen. Det har været en fed eftermiddag. Meget inspirerende. Og jeg er også blevet ekstra opmærksom på nogle ting som vi måske kan ind i den her type frivillig organisation"

- Lotte Skjødt, konsulentvirksomheden KURAGO

 

Video

Se video fra 2013:

Video

 Kontakt os

Har du spørgsmål til CSR Speed Dating, er du velkommen til at kontakte os.

> Kontakt os